Utilsigtet hændelse (UTH)

Rapportering af utilsigtede hændelser er en del af arbejdet med patientsikkerhed.
Har du oplevet en utilsigtet hændelse, eller har du spørgsmål til dit forløb, er du meget velkommen til at kontakte din læge, som kan hjælpe dig med dette.