I denne uge siger vi farvel til sygeplejerske Charlotte Gradman efter 20 gode år.
Charlotte startede i 2003, da klinikken blot bestod af en læge
og en sygeplejerske.
Siden har hun været en trofast og vellidt medarbejder
som altid har været udviklingsparat.
Vi vil alle komme til at savne hendes gode humør og hjælpsomhed.
Charlotte åbner egen klinik, hvor hun tilbyder klinisk hypnoterapi og samtaleterapi.
Man kan følge med her: www.charlottegradman.dk

Afbud: Du kan sende en sms til tlf. 9388 0364 med teksten “afbud” og dit cpr.nr., hvis du er forhindret i at komme til din tid.

Klinikkens nummer er 86420121, Har du brug for akut hjælp kan du taste 5, er du samarbejdspartner tast 9, ellers tast dit cpr.nr og vent.

Ved LIVSTRUENDE sygdom/skade ring 112

Vi får ind i mellem spørgsmålet:
Er klinikken åben for tilgang af nye patienter?
Svaret kan du finde her:
https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?orgId=1230

23-11-2022: Vores praksis deltager i et landsdækkende kvalitets- og forskningsprojekt for at forbedre behandlingen for mennesker med flere kroniske sygdomme. Hvis du har kronisk sygdom, kan du derfor opleve at blive kontaktet af projektet med et spørgeskema fra Københavns Universitet i eboks. Det er helt frivilligt om du vil svare. Projektets hjemmeside: https://overblikskonsultation.ku.dk/

Klinikken følger Sundhedsstyrelsen retningslinjer for udskrivelse af afhængighedsskabende medicin. Kroniske smerter behandles ikke med morfin og lignende afhængighedsskabende præparater.

Find vej
til klinikken