Online kontakt med lægen

Vi anbefaler at du altid anvender følgende apps:
Minlæge, kan downloades på følgende link.
https://minlaegeapp.dk/
Medicinkortet, kan downloades på følgende link.
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/selvbetjening_og_services/medicinkortet