Hjemmeblodtryk

Du kan låne et blodtryksapparat, hvis du skal måle dit blodtryk hjemme efter aftale med lægen.
Det udleveres i sekretariatet.

Vær opmærksom på følgende:
Afleveres apparatet ikke rettidigt opkræves et gebyr svarende til apparatets værdi på kr. 500,00.
Gebyret skal betales – også selv om apparatet returneres.

Da vi som en gratis service udlåner apparater, forventer vi, at du selv skifter batterier, hvis apparatet løber tør.